NMC Promoters

1. Mr. Namgyal Lama/Kamala Devi

2. Dr. Bhola Rijal

3. Mrs. Sarala Rijal/Dr. Kapil Rijal

4. Dr. Anand Prasad Shrestha/Dr. Amit Shrestha

5. Dr. G.N. Prasiko

6. Er. Y. K. Parajuli

7. Dr. Dhruba Mudvari/Dr. Anish Mudvari

8. Mrs. Sabi/Dr. Anup/Dr. Anil Pahari

9. Mr. Lambodar Neupane

10. Dr. Pramila Pradhan

11. Dr. Manohar Lal Shrestha

12. Bikash K. Shrestha/Hukmani Shrestha

13. Dr. Ashok Rana

14. Mrs Sunita Dhakal

15. Dr. Anjan  Rijal

16. Dr. Shekhar Babu Rizyal /Aparna/Shikar Razyal

17. Dr. Satyam Upadhaya

18. Dr. Rajesh Kishor Shrestha

19. Dr. Kishore Kumar Pradhan

20. Mr. Surya Bahadur K.C.

21. Dr. M. K. Piya

22. Dr. Prayschit Shrestha

23. Mrs Bhubaneswari Malla

24. Dr. D.R. Shrestha

25. Dr. Hari Krishna Banskota

26. Dr. Shyam Pd /Dr Angali Bhattarai

27. Dr. Bishnu Prasad Pandit

28. Dr. Sanu Maiya /Dr B. R. Dali

29. Dr. Bhisma Raj Parsai

30. Dr. Anil & Sabina Pahari

31. Mrs Durga/Geeta Baral

32. Dr. Ishore Lal Acharya

33. Dr. Indira Upadhaya

34. Dr. Shyam Kumar Rauniyar

35. Dr. Lilly K.C. Pahari

36. Dr. Anil Kumar Jha

37. Prof. (Dr.) Jainuddin Ansari

38. MD. Basaruddin Ansari

39. Dr. Sabiha Yashmin